Małżeństwo - główna przyczyna wszystkich rozwodów.


małżeństwo-główna-przyczyna-wszystkich-rozwodów
anonimmałżeństwogłównaprzyczynawszystkichrozwodówmałżeństwogłównagłówna przyczynaprzyczyna wszystkichwszystkich rozwodówgłówna przyczynagłówna przyczyna wszystkichprzyczyna wszystkich rozwodówgłówna przyczyna wszystkichgłówna przyczyna wszystkich rozwodówgłówna przyczyna wszystkich rozwodów

Pytasz, co w moim życiu z wszystkich rzeczy główną, powiem ci: śmierć i miłość - obydwie zarówno.Ze wszystkich poważnych rzeczy małżeństwo jest największym błazeństwem.Przyczyna, która nie działa, nie jest w ogóle przyczyną.Najwięcej rozwodów jest dlatego, że ludzie się pobierają, a nie dobierają.Wzrost liczby rozwodów świadczy nie o degrengoladzie małżeństwa, raczej o jego prosperowaniu.Prawa ustanowione są dla obyczajów. Nic bardziej nie szkodzi obyczajom niż ustawa zakazująca rozwodów.