Małżeństwo, jak kalectwo, należy znosić cierpliwie.


małżeństwo-jak-kalectwo-należy-znosić-cierpliwie
karol bunschmałżeństwojakkalectwonależyznosićcierpliwiejak kalectwonależy znosićznosić cierpliwienależy znosić cierpliwie

Małżeństwo, jak ka­lec­two, na­leży zno­sić cierpliwie.Znosiłem jak anioł cierpliwie ból wszelki, o ile był. . . cudzy. A teraz ogromnie się dziwię, że mogą mój znosić tak drudzy.Małżeństwo to stan, który kobiety muszą znosić z godnością i siłą.Czas przynosi radę. Należy oczekiwać jej cierpliwie. Bywa, że trzeba zawierzyć chwili.W czasie uczty nie opowiadaj, jak należy jeść, ale jedz, jak należy.Małżeństwo i celibat mają ujemne strony dwojga złego należy wybrać to, które nie jest bez ratunku.