Małżeństwo jest jedyną formą rzeczywistego niewolnictwa uznaną przez prawo.


małżeństwo-jest-jedyną-formą-rzeczywistego-niewolnictwa-uznaną-przez-prawo
john stuart millmałżeństwojestjedynąformąrzeczywistegoniewolnictwauznanąprzezprawomałżeństwo jestjest jedynąjedyną formąformą rzeczywistegorzeczywistego niewolnictwaniewolnictwa uznanąuznaną przezprzez prawomałżeństwo jest jedynąjest jedyną formąjedyną formą rzeczywistegoformą rzeczywistego niewolnictwarzeczywistego niewolnictwa uznanąniewolnictwa uznaną przezuznaną przez prawomałżeństwo jest jedyną formąjest jedyną formą rzeczywistegojedyną formą rzeczywistego niewolnictwaformą rzeczywistego niewolnictwa uznanąrzeczywistego niewolnictwa uznaną przezniewolnictwa uznaną przez prawomałżeństwo jest jedyną formą rzeczywistegojest jedyną formą rzeczywistego niewolnictwajedyną formą rzeczywistego niewolnictwa uznanąformą rzeczywistego niewolnictwa uznaną przezrzeczywistego niewolnictwa uznaną przez prawo

Małżeństwo jest je­dyną formą rzeczy­wis­te­go niewol­nic­twa uz­na­nego przez prawo.Jedyną sprawiedliwością jest prawo odwetu.Miłość jest jedyną formą prawdziwego posiadania.Taką samą przez się działającą formą, wywołującą estetyczne zadowolenie nazywam Czystą Formą. Nie jest to więc forma pozbawiona treści, bo takiej żaden żywy stwór stworzyć nie potrafi, tylko ta w której życiowe składniki stanowią element drugorzędny.Jest jedyna forma nieśmiertelności, o którą warto zabiegać, a jest nią ludzka życzliwość.Wolny lud to bynajmniej nie ten, który ma taką lub inną formę rządu, lecz ten, który cieszy się formą rządu ustanowioną przez prawo.