Małżeństwo jest najsilniejszą bronią mężczyzny, która zawsze zmusi do niewoli kobietę.


małżeństwo-jest-najsilniejszą-bronią-mężczyzny-która-zawsze-zmusi-do-niewoli-kobietę
maria miedźwieckamałżeństwojestnajsilniejsząbroniąmężczyznyktórazawszezmusidoniewolikobietęmałżeństwo jestjest najsilniejsząnajsilniejszą broniąbronią mężczyznyktóra zawszezawsze zmusizmusi dodo niewoliniewoli kobietęmałżeństwo jest najsilniejsząjest najsilniejszą broniąnajsilniejszą bronią mężczyznyktóra zawsze zmusizawsze zmusi dozmusi do niewolido niewoli kobietęmałżeństwo jest najsilniejszą broniąjest najsilniejszą bronią mężczyznyktóra zawsze zmusi dozawsze zmusi do niewolizmusi do niewoli kobietęmałżeństwo jest najsilniejszą bronią mężczyznyktóra zawsze zmusi do niewolizawsze zmusi do niewoli kobietę

Macierzyństwo jest najsilniejszą bronią mężczyzny, która zawsze zmusi do niewoli kobietę.Na każdą kobietę, która robi z mężczyzny durnia, przypada kobieta, która z durnia zrobi mężczyznę.Bardzo niebezpiecznie jest spotkać kobietę, która nas całkowicie rozumie. Kończy się to zawsze małżeństwem.Miłość bez wzajemności zawsze jest najsilniejsza.Miłość bez wzajemności jest zawsze najsilniejsza.Największym marzeniem mężczyzny jest umieć utrzymać kobietę za jej własne pieniądze.