Małżeństwo jest wiedzą.


małżeństwo-jest-wiedzą
honore de balzacmałżeństwojestwiedząmałżeństwo jestjest wiedząmałżeństwo jest wiedzą

Małżeństwo jest wiedzą.Wiedza jest potęgą: przede wszystkim wiedza o innych ludziach.Le­karze za­pisują le­kar­stwa, o których niewiele wiedzą, na cho­roby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nie wiedzą nic.Lekarze zapisują lekarstwa, o których niewiele wiedzą, na choroby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nic nie wiedzą.Oni nie wiedzą więcej niż zwyk­li ludzie, którzy na­wet nie wiedzą, że te­go nie wiedzą.Małżeństwo dla pieniędzy to nik­czem­ność, ale małżeństwo bez nich to głupota.