Małżeństwo - najdroższy sposób otrzymania za darmo upranej bielizny.


małżeństwo-najdroższy-sposób-otrzymania-za-darmo-upranej-bielizny
franklin jonesmałżeństwonajdroższysposóbotrzymaniazadarmoupranejbieliznymałżeństwonajdroższynajdroższy sposóbsposób otrzymaniaotrzymania zaza darmodarmo upranejupranej bieliznynajdroższy sposóbnajdroższy sposób otrzymaniasposób otrzymania zaotrzymania za darmoza darmo upranejdarmo upranej bieliznynajdroższy sposób otrzymanianajdroższy sposób otrzymania zasposób otrzymania za darmootrzymania za darmo upranejza darmo upranej bieliznynajdroższy sposób otrzymania zanajdroższy sposób otrzymania za darmosposób otrzymania za darmo upranejotrzymania za darmo upranej bielizny

Za darmo nie dostaniesz nic ładnego zachód słońca jest za darmo a więc nie jest pięknyIdź mi z myśli OGŁOSZENIE zamienię natchnienie na spokój o zmroku od­dam pamięć to jed­no znamię za darmo (na darmo?) sprzedam wys­chnięte łzy i mok­re sny za złotych osiem dni, w których - proszę idź mi  z myśli Czas, straszny lekarz, w ślepym bezrozumie leczy najdroższy ból wbrew sercu.Za­nim zaw­rze­my szczęśli­we małżeństwo, mu­simy się nau­czyć szczęśli­wego by­cia sa­memu. W ten sposób nasze szczęście nie za­leży od wy­darzeń zewnętrznych, ale od wewnętrznej radości.Rzadko na moich wargach - Niech dziś to warga ma wyzna - Jawi się krwią przepojony, Najdroższy wyraz: Ojczyzna.Małżeństwo dla pieniędzy to nik­czem­ność, ale małżeństwo bez nich to głupota.