Małżeństwo nie jest sta­nem, jest umiejętnością.


małżeństwo-nie jest sta­nem-jest umiejętnośą
magdalena samozwaniecmałżeństwonie jest sta­nemjest umiejętnościąmałżeństwo nie jest sta­nem

Małżeństwo nie jest stanem, jest umiejętnością.Jakże gorzkie jak piołun jest po­wol­ne roz­sta­wanie się z ukocha­nymi is­to­tami. O ileż łat­wiej do­konać jed­ne­go cięcia i po­zos­tać w sa­mot­ności, która jest na­tural­nym sta­nem człowieka.Lo­gika jest także sta­nem uczuciowym.Szczęście jest sta­nem ducha, a więc nie może być trwałe.Szczęście nie jest sta­nem do ja­kiego się dąży, lecz spo­sobem dążenia.