Małżeństwo nie jest stanem, jest umiejętnością.


małżeństwo-nie-jest-stanem-jest-umiejętnośą
magdalena samozwaniecmałżeństwoniejeststanemumiejętnościąmałżeństwo nienie jestjest stanemjest umiejętnościąmałżeństwo nie jestnie jest stanemmałżeństwo nie jest stanem

Małżeństwo nie jest sta­nem, jest umiejętnością.Niejedno małżeństwo jest stanem, w którym dwoje ludzi nie może przez dłuższy okres czasu ze sobą ani bez siebie wytrzymać.Głupim jest człowiek, który uważa, że szczęście jest jakimś rzeczywistym stanem rzeczy. Ono jest jego własnym co do tego złudzeniem.Młodość nie jest stanem, jest wartością, dodaną do wszystkiego innego. A starość jest odjęciem tej wartości od wszystkiego.Szczęście jest stanem poważnym.Dziewictwo jest raczej stanem umysłu.