Małżeństwo - oryginalna próba zmniejszenia kosztów o połowę, poprzez ich podwojenie.


małżeństwo-oryginalna-próba-zmniejszenia-kosztów-o-połowę-poprzez-ich-podwojenie
george mikesmałżeństwooryginalnapróbazmniejszeniakosztówpołowępoprzezichpodwojeniemałżeństwooryginalnaoryginalna próbapróba zmniejszeniazmniejszenia kosztówkosztów oo połowępoprzez ichich podwojenieoryginalna próbaoryginalna próba zmniejszeniapróba zmniejszenia kosztówzmniejszenia kosztów okosztów o połowępoprzez ich podwojenieoryginalna próba zmniejszeniaoryginalna próba zmniejszenia kosztówpróba zmniejszenia kosztów ozmniejszenia kosztów o połowęoryginalna próba zmniejszenia kosztóworyginalna próba zmniejszenia kosztów opróba zmniejszenia kosztów o połowę

Odejdź i znajdź sobie kogoś, kto cię tanio pochowa, a połowę kosztów biorę na siebie.Małżeństwo - często nieudana próba, podejmowana, by udowodnić zdolność człowieka do dopasowania się.Małżeństwo - próba rozwiązania tych problemów, których samemu nigdy by się nie miało.Do trzech ra­zy sztuka... próba, próba ge­neral­na, premiera.Życie wielu ludzi przebiega w chłodzie cienia czarnej chmury: poprzez okrutną obojętność ich bliźnich.Cierpienie jest próbą człowieczeństwa człowieka, próbą jego wewnętrznej prawdy; jego maski opadają, traci sens wszelka gra.