Małżeństwo - oryginalna próba zmniejszenia kosztów o połowę, poprzez ich podwojenie.


małżeństwo-oryginalna-próba-zmniejszenia-kosztów-o-połowę-poprzez-ich-podwojenie
george mikesmałżeństwooryginalnapróbazmniejszeniakosztówpołowępoprzezichpodwojeniemałżeństwooryginalnaoryginalna próbapróba zmniejszeniazmniejszenia kosztówkosztów oo połowępoprzez ichich podwojenieoryginalna próbaoryginalna próba zmniejszeniapróba zmniejszenia kosztówzmniejszenia kosztów okosztów o połowępoprzez ich podwojenieoryginalna próba zmniejszeniaoryginalna próba zmniejszenia kosztówpróba zmniejszenia kosztów ozmniejszenia kosztów o połowęoryginalna próba zmniejszenia kosztóworyginalna próba zmniejszenia kosztów opróba zmniejszenia kosztów o połowę

Odejdź i znajdź sobie kogoś, kto cię tanio pochowa, a połowę kosztów biorę na siebie. -Klapka Jerome Jerome
odejdź-i-znajdź-sobie-kogoś-kto-ę-tanio-pochowa-a-połowę-kosztów-biorę-na-siebie
Małżeństwo - często nieudana próba, podejmowana, by udowodnić zdolność człowieka do dopasowania się. -Anonim
małżeństwo-często-nieudana-próba-podejmowana-by-udowodnić-zdolność-człowieka-do-dopasowania-ę
Małżeństwo - próba rozwiązania tych problemów, których samemu nigdy by się nie miało. -Eddi Cantor
małżeństwo-próba-rozwiązania-tych-problemów-których-samemu-nigdy-by-ę-nie-miało
Do trzech ra­zy sztuka... próba, próba ge­neral­na, premiera. -Kapitan
do trzech-ra­zy-sztuka-próba-próba-ge­neral­na-premiera
Życie wielu ludzi przebiega w chłodzie cienia czarnej chmury: poprzez okrutną obojętność ich bliźnich. -Phil Bosmans
Życie-wielu-ludzi-przebiega-w-chłodzie-cienia-czarnej-chmury-poprzez-okrutną-obojętność-ich-bliźnich
Cierpienie jest próbą człowieczeństwa człowieka, próbą jego wewnętrznej prawdy; jego maski opadają, traci sens wszelka gra. -Józef Tischner
cierpienie-jest-próbą-człowieczeństwa-człowieka-próbą-jego-wewnętrznej-prawdy-jego-maski-opadają-traci-sens-wszelka-gra