Małżeństwo - port w czasie burzy, częściej jednak burza w porcie.


małżeństwo-port-w-czasie-burzy-częściej-jednak-burza-w-porcie
petit-sennmałżeństwoportczasieburzyczęściejjednakburzaporciemałżeństwoportport ww czasieczasie burzyczęściej jednakjednak burzaburza ww porcieport wport w czasiew czasie burzyczęściej jednak burzajednak burza wburza w porcieport w czasieport w czasie burzyczęściej jednak burza wjednak burza w porcieport w czasie burzyczęściej jednak burza w porcie

Małżeństwo: przez jakiś czas związek, po pewnym czasie - spisek.Dobrane małżeństwo - kiedy oboje małżonkowie w tym samym czasie odczuwają potrzebę kłótni.Nierzadko trudno żyć razem: częściej jednak trudniej umierać osobno.Choć kobiety są aniołami, małżeństwo jest jednak diabłem.A jednak istnieje małżeństwo, które sprawia mężczyźnie niekłamaną radość - zaślubiny jego córki...nie sposób zmilczeć tej ciszy przed burzą która nim ją os­tatnia krop­la po­tu spełni już się kotłuje w oku wyobraźni ma­miąc nas wszys­tki­mi ko­lora­mi tęczy nie sposób nie słyszeć tej ciszy w rytm burzy która błys­ka­wice źre­nica­mi miota pod­pa­lając dusze po­dat­ne na szepty wy­wołując dreszcze gdy naj­dzie ochota nie sposób nie utonąć w tej ciszy po burzy która gdy już złamie masztu wsty­du opór przyk­ry­wa nas żag­lu spełnienia pościelą cho­wając przed światem co wi­ruje wokół Odys, lis­to­pad 2014 http://odyssynlaertesa.wordpress.com/2014/11/13/w-oku-cyklonu-wyobrazni-inny-dialog-z-m/