Małżeństwo to lo­teria o całe życie.


małżeństwo-to lo­teria-o całe-życie
autor nieznanymałżeństwoto lo­teriao całeżyciemałżeństwo to lo­teriato lo­teria o całeo całe życiemałżeństwo to lo­teria o całeto lo­teria o całe życiemałżeństwo to lo­teria o całe życie

Małżeństwo to diament szlifowany całe życie.Małżeństwo to diament szli­fowa­ny całe życie.Małżeństwo jest radością na miesiąc i zmartwieniem na całe życie.Małżeństwo to tak piękna rzecz, że trzeba o niej myśleć całe życie.Sztuka wypełnia całe życie mężczyzny, o miłości mówią, że wypełnia całe życie kobiety, choć tak nie jest.