Małżeństwo to dziś po prostu życie na cztery łokcie.


małżeństwo-to-dziś-po-prostu-życie-na-cztery-łokcie
jacek wejrochmałżeństwotodziśpoprostużycienaczteryłokciedziś popo prostuprostu życieżycie nana czterycztery łokciemałżeństwo to dziśdziś po prostupo prostu życieprostu życie nażycie na czteryna cztery łokciemałżeństwo to dziś podziś po prostu życiepo prostu życie naprostu życie na czteryżycie na cztery łokciemałżeństwo to dziś po prostudziś po prostu życie napo prostu życie na czteryprostu życie na cztery łokcie

Obserwujemy się cztery tygodnie, kochamy się cztery miesiące, kłócimy się cztery lata, tolerujemy się czterdzieści lat, a dzieci zaczynają od początku. -Hipolit Taine
obserwujemy-ę-cztery-tygodnie-kochamy-ę-cztery-miesią-kłócimy-ę-cztery-lata-tolerujemy-ę-czterdzieś-lat-a-dzieci-zaczynają-od-początku
Stwórca dając człowiekowi łokcie, przysposobił go do życia w gromadzie. -Aleksander Kumor
stwórca-dając-człowiekowi-łokcie-przysposobił-go-do-życia-w-gromadzie
Życie po prostu jest. Trzeba płynąć wraz z nim. -Jerry Brown
Życie-po-prostu-jest-trzeba-płynąć-wraz-z-nim
Życie jest po prostu złym kwadransem złożonym z uroczych sekund. -Oscar Wilde
Życie-jest-po-prostu-złym-kwadransem-złożonym-z-uroczych-sekund
Mo­je życie jest prawdą. Niez­naną, bez szczegółów. Po prostu. -Catianax
mo­-życie-jest prawdą-niez­naną bez-szczegółów-po prostu
Małżeństwo to lo­teria o całe życie. -Autor nieznany
małżeństwo-to lo­teria-o całe-życie