Małżeństwo to krótki wypoczynek między romansami.


małżeństwo-to-krótki-wypoczynek-między-romansami
zsa zsa gabormałżeństwotokrótkiwypoczynekmiędzyromansamikrótki wypoczynekwypoczynek międzymiędzy romansamimałżeństwo to krótkikrótki wypoczynek międzywypoczynek między romansamimałżeństwo to krótki wypoczynekkrótki wypoczynek między romansamimałżeństwo to krótki wypoczynek między

Mądrość to wypoczynek w światłości. -Joseph Joubert
mądrość-to-wypoczynek-w-światłoś
Jaka szkoda, że tak krótki jest czs między okresami, gdy jest się za młodym, a gdy jest się za starym. -Anonim
jaka-szkoda-że-tak-krótki-jest-czs-między-okresami-gdy-jest-ę-za-młodym-a-gdy-jest-ę-za-starym
Wypoczynek, jak wszystko, kończy się zmęczeniem. -Aleksander Dumas
wypoczynek-jak-wszystko-kończy-ę-zmęczeniem
Nic tak nie męczy jak cudzy wypoczynek. -Anonim
nic-tak-nie-męczy-jak-cudzy-wypoczynek
Między czystością a zmysłowością niekoniecznie musi istnieć sprzeczność. Każde dobre małżeństwo, każdy prawdziwy poryw serc wznosi się ponad tę sprzeczność. -Friedrich Nietzsche
między-czystośą-a-zmysłowośą-niekoniecznie-musi-istnieć-sprzeczność-każde-dobre-łżeństwo-każdy-prawdziwy-poryw-serc-wznosi-ę-ponad-tę