Małżeństwo to ostatni etap przed śmiercią.


małżeństwo-to-ostatni-etap-przed-śmiercią
zofia kucównamałżeństwotoostatnietapprzedśmierciąostatni etapetap przedprzed śmierciąmałżeństwo to ostatniostatni etap przedetap przed śmierciąmałżeństwo to ostatni etapostatni etap przed śmierciąmałżeństwo to ostatni etap przed

Sen to próba przed śmiercią.Nie um­rzyj­my przed własną śmiercią.Nie chwal nikogo przed śmiercią.Nie chwal ni­kogo przed śmiercią.Życie to tylko trwoga przed nicością i śmiercią.Życie to tylko trwoga przed śmiercią i nicością.