Małżeństwo to piekło przy wspólnej sypialni; przy oddzielnych sypialniach jest to jeszcze tylko czyściec; bez wspólnego zamieszkania byłby to na pewno raj.


małżeństwo-to-piekło-przy-wspólnej-sypialni-przy-oddzielnych-sypialniach-jest-to-jeszcze-tylko-czyściec-bez-wspólnego-zamieszkania-byłby-to-na
henri millon montherlantmałżeństwotopiekłoprzywspólnejsypialnioddzielnychsypialniachjestjeszczetylkoczyściecbezwspólnegozamieszkaniabyłbynapewnorajpiekło przyprzy wspólnejwspólnej sypialniprzy oddzielnychoddzielnych sypialniachsypialniach jestjeszcze tylkotylko czyściecbez wspólnegowspólnego zamieszkaniazamieszkania byłbyna pewnopewno rajmałżeństwo to piekłopiekło przy wspólnejprzy wspólnej sypialniprzy oddzielnych sypialniachoddzielnych sypialniach jestjest to jeszczejeszcze tylko czyściecbez wspólnego zamieszkaniawspólnego zamieszkania byłbybyłby to nana pewno raj

Koalicja jest to małżeństwo z rozsądku, które spędza miodowy miesiąc w oddzielnych łóżkach.Bądź tu i te­raz. Po pros­tu tu i po pros­tu te­raz. Bez ocze­kiwań i bez obaw, bez jut­ra i bez wczo­raj, bez ut­rzy­mywa­nia i bez od­pycha­nia. Z pełną przy­tom­nością – tu i teraz.Założenie rodziny nie ma nic wspólnego z hodowlą zwierząt. Małżeństwo wymaga jeszcze czegoś innego niż dziedzicznych cech.Baj­ka, raj, wolność, Miłość, na­miętność, przy­jaźń -  ZWIĄZEK BEZ ŚLUBU.Każdy na ziemi ma takie niebo, czyściec i piekło, na jakie zasługuje.Gdziekol­wiek zwrócę lot, tam cze­kać będzie Gniew nies­kończo­ny, nies­kończo­na rozpacz! Gdziekol­wiek zwrócę lot, tam wszędzie piekło. Piekło jest we mnie, a na dnie otchłani Głębsza, ziejąca cze­luść się otwarła, Przy której piekło dręczące jest niebem.