Małżeństwo to poemat miłości przełożony na pracę.


małżeństwo-to-poemat-miłoś-przełożony-na-pracę
paul bourgetmałżeństwotopoematmiłościprzełożonynapracępoemat miłościmiłości przełożonyprzełożony nana pracęmałżeństwo to poematpoemat miłości przełożonymiłości przełożony naprzełożony na pracęmałżeństwo to poemat miłościpoemat miłości przełożony namiłości przełożony na pracęmałżeństwo to poemat miłości przełożonypoemat miłości przełożony na pracę

Szczęśliwe małżeństwo jest rytmem miłości we wspólnie dzielonej samotności oraz pełnią tej miłości w życiu rodzinnym.Mężczyzna toleruje małżeństwo z miłości do kobiety. Kobieta toleruje męża z miłości do małżeństwa.Małżeństwo z miłości od­porne na przeciwności.Małżeństwo bez miłości to dożywotnie galery.Małżeństwo bez miłości to dożywot­nie galery.Małżeństwo to dla miłości powolna kuracja odwykowa.