Małżeństwo to stan, który kobiety muszą znosić z godnością i siłą.


małżeństwo-to-stan-który-kobiety-muszą-znosić-z-godnośą-i-łą
margaret mitchellmałżeństwotostanktórykobietymusząznosićgodnościąsiłąktóry kobietykobiety musząmuszą znosićznosić zz godnościągodnością imałżeństwo to stanktóry kobiety musząkobiety muszą znosićmuszą znosić zznosić z godnościąz godnością igodnością i siłąktóry kobiety muszą znosićkobiety muszą znosić zmuszą znosić z godnościąznosić z godnością iz godnością i siłąktóry kobiety muszą znosić zkobiety muszą znosić z godnościąmuszą znosić z godnością iznosić z godnością i siłą

Cóż czyni mędrzec? Akceptuje, wbrew sobie, ową Małżeństwo, jak kalectwo, należy znosić cierpliwie.Ok­ru­cieństwo jest bro­nią tchórzy, a ci którzy się go do­puszczają, wiedzą to równie dob­rze jak ci, którzy muszą je znosić.Miłość to siła, która pozwala nie tylko własną, ale także cudzą niedoskonałość znosić przez całe życie.Nie ma wielu rodzajów życia, jest tylko jedno i jedna siła w sercu tego życia. Siła jednocząca: Stań i rzy­gaj Miłością do całego świata, a ta Miłość powróci do Ciebie ze zdwo­joną siłą i roz­ra­dujesz się w duchu, choćbyś był pełen bólu i goryczy...