Małżeństwo to wspólnota złożona z władcy, władczyni oraz dwóch niewolników, co czyni razem dwie osoby.


małżeństwo-to-wspólnota-złożona-z-władcy-władczyni-oraz-dwóch-niewolników-co-czyni-razem-dwie-osoby
ambrose biercemałżeństwotowspólnotazłożonawładcywładczyniorazdwóchniewolnikówcoczynirazemdwieosobywspólnota złożonazłożona zz władcyoraz dwóchdwóch niewolnikówco czyniczyni razemrazem dwiedwie osobymałżeństwo to wspólnotawspólnota złożona zzłożona z władcywładczyni oraz dwóchoraz dwóch niewolnikówco czyni razemczyni razem dwierazem dwie osobymałżeństwo to wspólnota złożonawspólnota złożona z władcywładczyni oraz dwóch niewolnikówco czyni razem dwieczyni razem dwie osobymałżeństwo to wspólnota złożona zco czyni razem dwie osoby

Miłość małżeńska nie jest prostym dodaniem dwóch różnych miłości: miłości męża i żony, ale jest miłością, którą żyją dwie osoby, i która sprawia, że stają się one nie tylko jednym ciałem, ale nade wszystko jednym sercem i jedną duszą.Miłość czyni nas niewolnikami swoimi, odbiera przytomność, ceni się bardzo, wlecze się długo 1 koniec końcom dwie tylko poznają się osoby; miłostki, przeciwnie, zostawiają nas przy rozsądku i wolności, nie wymagają trudnych poświęceń i mnożą szybko: liczne poznania, poznania dokładne, jak to powiadają, z duszą i ciałem.Kochamy od razu dwie osoby niemożliwe do kochania.Dwie są zwłaszcza namiętności silne i przeciwne rozumowi; gniew oraz pożądliwość.Jeśli dwie osoby rozstają się w gniewie, to znaczy, że łączyły je zbyt bliskie stosunki.Braterstwo dwóch narodów to jest to właśnie, że będą razem przeciw trzeciemu.