Małżonkowie powinni wystrzegać się kłótni, jeśli nie dość się kochają, aby się pogodzić.


małżonkowie-powinni-wystrzegać-ę-kłótni-śli-nie-dość-ę-kochają-aby-ę-pogodzić
edmond rostandmałżonkowiepowinniwystrzegaćsiękłótnijeśliniedośćkochająabypogodzićmałżonkowie powinnipowinni wystrzegaćwystrzegać sięsię kłótnijeśli nienie dośćdość sięsię kochająaby sięsię pogodzićmałżonkowie powinni wystrzegaćpowinni wystrzegać sięwystrzegać się kłótnijeśli nie dośćnie dość siędość się kochająaby się pogodzićmałżonkowie powinni wystrzegać siępowinni wystrzegać się kłótnijeśli nie dość sięnie dość się kochająmałżonkowie powinni wystrzegać się kłótnijeśli nie dość się kochają

Małżon­ko­wie po­win­ni wys­trze­gać się kłótni, jeśli nie dość się kochają, aby się pogodzić.Kochankowie mogą się kochać nim się poznają; małżonkowie powinni się poznać nim się pokochają.Dobrane małżeństwo - kiedy oboje małżonkowie w tym samym czasie odczuwają potrzebę kłótni.- Ogień i wo­da - rzekł - nie za bar­dzo się kochają. Ale jeśli już się kochają, to na­miętną miłością.Jeśli chce się demokracji, trzeba pogodzić się z odrobiną nieudolności.Życzenie zmęczonej ludzkości: wieczny odpoczynek. Pewnego dnia ma się dość. Przestaje się czekać na cokolwiek, na kogokolwiek. Najpierw ma się dość innych, a potem ma się dość siebie.