Mała nadzieja to ta, która wciąż się zaczyna.


mała-nadzieja-to-która-wciąż-ę-zaczyna
charles peguymałanadziejatoktórawciążsięzaczynamała nadziejaktóra wciążwciąż sięsię zaczynanadzieja to taktóra wciąż sięwciąż się zaczynamała nadzieja to taktóra wciąż się zaczyna

głupia, mała dziew­czyn­ka, która da­lej uwiel­bia pat­rzyć na roz­gwieżdżone niebo z nadzieją, że kiedyś się w końcu poukłada, tak jak­by ona te­go chciała...Gdzie sztuki lekarskiej nadzieja się kończy, tam się nadzieja chrześcijan zaczyna.Nadzieja, która boi się ryzyka, nie jest żadną nadzieją. Ufać znaczy: wierzyć w przygodę miłości, zawierzyć ludziom, skoczyć w niewiadome i spuścić się całkowicie na Boga.Nic się w życiu nie kończy, wciąż się coś zaczyna, i dla tych, którzy mają wiarę, śmierć także jest początkiem.Jest ta­ka cier­pienia gra­nica, za którą się uśmiech po­god­ny zaczyna.Nadzieja - wiara, szczęście, nadzieja - to się wszystko ze sobą wiąże, a nadzieja pochodzi właśnie od szczęścia i od wiary.