Małe dobro wielkiego złego nie ozdobi ani naprawi; małe złe wielkie dobro zepsuje.


małe-dobro-wielkiego-złego-nie-ozdobi-ani-naprawi-łe-złe-wielkie-dobro-zepsuje
andrzej maksymilian fredromałedobrowielkiegozłegonieozdobianinaprawimałezłewielkiezepsujemałe dobrodobro wielkiegowielkiego złegozłego nienie ozdobiozdobi aniani naprawimałe złezłe wielkiewielkie dobrodobro zepsujemałe dobro wielkiegodobro wielkiego złegowielkiego złego niezłego nie ozdobinie ozdobi aniozdobi ani naprawimałe złe wielkiezłe wielkie dobrowielkie dobro zepsujemałe dobro wielkiego złegodobro wielkiego złego niewielkiego złego nie ozdobizłego nie ozdobi aninie ozdobi ani naprawimałe złe wielkie dobrozłe wielkie dobro zepsujemałe dobro wielkiego złego niedobro wielkiego złego nie ozdobiwielkiego złego nie ozdobi anizłego nie ozdobi ani naprawimałe złe wielkie dobro zepsuje

Małe dobro wielkiego złego nie ozdobi ani naprawi; małe zło wielkie dobro zepsuje.Życie samo w sobie nie jest ani dobre ani złe; jest miejscem na dobro i na zło, wedle tego, czym je zapełnicie. A jeśli żyliście jeden dzień, wszystkoście poznali: jeden dzień podobny jest do wszystkich.Bóg na tym świecie oddzielił dobro od siły i dla siebie zachował dobro. Jego rozkazy mają formę próśb.Małe złego początki wzrastają z uporu.Małe wielkie nieszczęścia potrzebne do szczęścia.Małe zyski psują wielkie interesy.