Małe dobro wielkiego złego nie ozdobi ani naprawi; małe zło wielkie dobro zepsuje.


małe-dobro-wielkiego-złego-nie-ozdobi-ani-naprawi-łe-zło-wielkie-dobro-zepsuje
aleksander fredromałedobrowielkiegozłegonieozdobianinaprawimałezłowielkiezepsujemałe dobrodobro wielkiegowielkiego złegozłego nienie ozdobiozdobi aniani naprawimałe złozło wielkiewielkie dobrodobro zepsujemałe dobro wielkiegodobro wielkiego złegowielkiego złego niezłego nie ozdobinie ozdobi aniozdobi ani naprawimałe zło wielkiezło wielkie dobrowielkie dobro zepsujemałe dobro wielkiego złegodobro wielkiego złego niewielkiego złego nie ozdobizłego nie ozdobi aninie ozdobi ani naprawimałe zło wielkie dobrozło wielkie dobro zepsujemałe dobro wielkiego złego niedobro wielkiego złego nie ozdobiwielkiego złego nie ozdobi anizłego nie ozdobi ani naprawimałe zło wielkie dobro zepsuje

Małe dobro wielkiego złego nie ozdobi ani naprawi; małe złe wielkie dobro zepsuje.Są sytuacje, w których zło działa szybko, gwałtownie, z nagłą, miażdżącą siłą. Natomiast dobro z reguły działa wolniej, potrzebuje czasu, aby się objawić i dać świadectwo. Więc dobro często się spóźnia i - przegrywa.Życie samo w sobie nie jest ani dobre ani złe; jest miejscem na dobro i na zło, wedle tego, czym je zapełnicie. A jeśli żyliście jeden dzień, wszystkoście poznali: jeden dzień podobny jest do wszystkich.Bóg na tym świecie oddzielił dobro od siły i dla siebie zachował dobro. Jego rozkazy mają formę próśb.Dobro i zło zawsze z sobą graniczą.Zło, które ci wyrządzono, zamieniaj w sobie na dobro.