Małe jest piękne.


małe-jest-piękne
ernst friedrich schumachermałejestpięknemałe jestjest pięknemałe jest piękne

Małe rzeczy są naprawdę małe, ale być wiernym w małych rzeczach - to wielka rzecz.Żeby mieć piękne oczy, szu­kaj dob­ra w oczach in­nych, żeby mieć piękne us­ta wy­powiadaj piękne słowa.Małe rzeczy są nap­rawdę małe, ale być wier­nym w małych rzeczach - to wiel­ka rzecz.możliwe że mógłbym użyć jej inaczej np. napisać 4 reportaże o perspektywach rozwoju małych miasteczek ale mam w dupie małe miasteczka mam w dupie małe miasteczka mam w dupie małe miasteczka!piękne słowa piękne gesty piękne kłamstwa sztuczny uśmiech i znów kwiaty mi przy­nosisz by więdły jak mo­je serce mówisz Małe dobro wielkiego złego nie ozdobi ani naprawi; małe zło wielkie dobro zepsuje.