Małe kłam­stwa nieraz wielką szkodę czynią.


małe-kłam­stwa-nieraz-wielką-szkodę-czynią
bujak bogusławmałekłam­stwanierazwielkąszkodęczyniąmałe kłam­stwakłam­stwa nieraznieraz wielkąwielką szkodęszkodę czyniąmałe kłam­stwa nierazkłam­stwa nieraz wielkąnieraz wielką szkodęwielką szkodę czyniąmałe kłam­stwa nieraz wielkąkłam­stwa nieraz wielką szkodęnieraz wielką szkodę czyniąmałe kłam­stwa nieraz wielką szkodękłam­stwa nieraz wielką szkodę czynią

Biog­raf jest to kłam­ca opo­wiadający kłam­stwa swe­go bohatera. -Aleksander Świętochowski
biog­raf-jest to kłam­ca-opo­wiadający-kłam­stwa-swe­go-bohatera
Kłam­stwo jest jak królik. Rodzi małe kłam­stew­ka w nieskończoność. -Magdalena Samozwaniec
kłam­stwo-jest jak królik-rodzi łe-kłam­stew­ka-w nieskończoność
Małe rzeczy są naprawdę małe, ale być wiernym w małych rzeczach - to wielka rzecz. -Augustyn Św
małe-rzeczy-są-naprawdę-łe-ale-być-wiernym-w-łych-rzeczach-to-wielka-rzecz
Wielką szkodę przynoszą głupcom ci, co ich chwalą. -Demokryt
wielką-szkodę-przynoszą-głupcom-co-ich-chwalą
Wymówka jest gor­sza od kłam­stwa, bo jest kłam­stwem, przy którym obstajemy. -Aleksander Pope
wymówka-jest gor­sza-od kłam­stwa-bo jest kłam­stwem-przy-którym obstajemy