Małe nienawiści podnoszą małe głowy wężów-grzechotników. Nienawidzić trzeba niewielu, gdyż to bardzo nuży. Wieloma trzeba pogardzać, przebaczać często i nie zapominać nigdy.


małe-nienawiś-podnoszą-łe-głowy-wężów-grzechotników-nienawidzić-trzeba-niewielu-gdyż-to-bardzo-nuży-wieloma-trzeba-pogardzać
sarah bernhardtmałenienawiścipodnosząmałegłowywężówgrzechotnikównienawidzićtrzebaniewielugdyżtobardzonużywielomapogardzaćprzebaczaćczęstoniezapominaćnigdymałe nienawiścinienawiści podnosząpodnoszą małemałe głowynienawidzić trzebatrzeba niewielubardzo nużywieloma trzebatrzeba pogardzaćprzebaczać częstoczęsto ii nienie zapominaćzapominać nigdymałe nienawiści podnosząnienawiści podnoszą małepodnoszą małe głowynienawidzić trzeba niewielugdyż to bardzowieloma trzeba pogardzaćprzebaczać często iczęsto i niei nie zapominaćnie zapominać nigdy

Trzeba ratować człowieka. Trzeba go wyzwolić ze wszelkiego niewolnictwa i umożliwić mu szczęśliwe przeżycia niewielu lat życia.Małe rzeczy są naprawdę małe, ale być wiernym w małych rzeczach - to wielka rzecz.Małe rzeczy są nap­rawdę małe, ale być wier­nym w małych rzeczach - to wiel­ka rzecz.możliwe że mógłbym użyć jej inaczej np. napisać 4 reportaże o perspektywach rozwoju małych miasteczek ale mam w dupie małe miasteczka mam w dupie małe miasteczka mam w dupie małe miasteczka!Za jawny rozłam można nienawidzić, za ukryty - trudno nie pogardzać.Małe dobro wielkiego złego nie ozdobi ani naprawi; małe zło wielkie dobro zepsuje.