Małe rzeczy są nap­rawdę małe, ale być wier­nym w małych rzeczach - to wiel­ka rzecz.


małe-rzeczy-są nap­rawdę-łe-ale-być-wier­nym-w łych-rzeczach- to wiel­ka-rzecz
św. augustyn (aureliusz augustyn z hippony)małerzeczysą nap­rawdęmałealebyćwier­nymw małychrzeczach to wiel­karzeczmałe rzeczyrzeczy są nap­rawdęsą nap­rawdę małeale byćbyć wier­nymwier­nym w małychw małych rzeczach to wiel­ka rzeczmałe rzeczy są nap­rawdęrzeczy są nap­rawdę małeale być wier­nymbyć wier­nym w małychwier­nym w małych rzeczachmałe rzeczy są nap­rawdę małeale być wier­nym w małychbyć wier­nym w małych rzeczachale być wier­nym w małych rzeczach

Małe rzeczy są naprawdę małe, ale być wiernym w małych rzeczach - to wielka rzecz.Każda rzecz wiel­ka mu­si koszto­wać i mu­si być trud­na. Tyl­ko rzeczy małe i liche są łatwe.możliwe że mógłbym użyć jej inaczej np. napisać 4 reportaże o perspektywach rozwoju małych miasteczek ale mam w dupie małe miasteczka mam w dupie małe miasteczka mam w dupie małe miasteczka!Nie szu­kaj szczęścia w wiel­kich rzeczach. Bo właśnie w szczegółach tkwi to, co tak nap­rawdę jest bezcenne...Wiel­cy ludzie dos­trze­gają małe rzeczy.Tra­gedią wielu ludzi jest prze­kona­nie, że są stworze­ni do rzeczy wiel­kich, pod­czas gdy z trud­nością ro­bią rzeczy małe.