Małe wielkie nieszczęścia potrzebne do szczęścia.


małe-wielkie-nieszczęścia-potrzebne-do-szczęścia
jan twardowskimałewielkienieszczęściapotrzebnedoszczęściamałe wielkiewielkie nieszczęścianieszczęścia potrzebnepotrzebne dodo szczęściamałe wielkie nieszczęściawielkie nieszczęścia potrzebnenieszczęścia potrzebne dopotrzebne do szczęściamałe wielkie nieszczęścia potrzebnewielkie nieszczęścia potrzebne donieszczęścia potrzebne do szczęściamałe wielkie nieszczęścia potrzebne dowielkie nieszczęścia potrzebne do szczęścia

Małe dobro wielkiego złego nie ozdobi ani naprawi; małe złe wielkie dobro zepsuje.Małe dobro wielkiego złego nie ozdobi ani naprawi; małe zło wielkie dobro zepsuje.Małe zyski psują wielkie interesy.Małe zwycięstwa są pewne. Wielkie zawsze wątpliwe.Małe prezenty podtrzymują przyjaźnie. Wielkie je podmurowują.Wielkie miłości są proste, tylko małe są pełne powikłań.