Mało jest ludzi, którzy by się nie wstydzili, że się kochali, gdy się już nie kochają.


mało-jest-ludzi-którzy-by-ę-nie-wstydzili-że-ę-kochali-gdy-ę-już-nie-kochają
adam mickiewiczmałojestludziktórzybysięniewstydziliżekochaligdyjużkochająmało jestjest ludziktórzy byby sięsię nienie wstydzilisię kochaligdy sięsię jużjuż nienie kochająmało jest ludziktórzy by sięby się niesię nie wstydziliże się kochaligdy się jużsię już niejuż nie kochająktórzy by się nieby się nie wstydziligdy się już niesię już nie kochająktórzy by się nie wstydziligdy się już nie kochają

Najbardziej pożałowania godnymi w miłości nie są ci, którzy się nieszczęśliwie zakochali, ale ci, którzy nie potrafią pozbyć się tego, kogo już nie kochają. -Leon Bloy
najbardziej-pożałowania-godnymi-w-miłoś-nie-są-którzy-ę-nieszczęśliwie-zakochali-ale-którzy-nie-potrafią-pozbyć-ę-tego-kogo-już-nie
Kocha się ludzi, którzy kochają swoją pasję. -Kuba Wojewódzki
kocha ę-ludzi-którzy-kochają-swoją-pasję
- Ogień i wo­da - rzekł - nie za bar­dzo się kochają. Ale jeśli już się kochają, to na­miętną miłością. -Cornelia Funke
 ogień-i wo­da- rzekł- nie za bar­dzo ę-kochają-ale śli-już ę-kochają-to na­miętną-miłośą
Jedynie ci kochankowie mogą o sobie zapomnieć, którzy niedostatecznie się kochali, by się znienawidzić. -Ernest Hemingway
jedynie-kochankowie-mogą-o-sobie-zapomnieć-którzy-niedostatecznie-ę-kochali-by-ę-znienawidzić