Mało jest ludzi, którzy by byli przyjaciółmi twej osoby; więcej jest przyjaciół twej fortuny. Ty też nie życz przyjaciołom za wiele szczęścia, jeśli ich stracić nie chcesz.


mało-jest-ludzi-którzy-by-byli-przyjaciółmi-twej-osoby-więcej-jest-przyjaciół-twej-fortuny-ty-też-nie-życz-przyjaciołom-za-wiele
baltazar gracian y moralesmałojestludziktórzybybyliprzyjaciółmitwejosobywięcejprzyjaciółfortunytyteżnieżyczprzyjaciołomzawieleszczęściajeśliichstracićchceszmało jestjest ludziktórzy byby bylibyli przyjaciółmiprzyjaciółmi twejtwej osobywięcej jestjest przyjaciółprzyjaciół twejtwej fortunyty teżteż nienie życzżycz przyjaciołomprzyjaciołom zaza wielewiele szczęściajeśli ichich stracićstracić nienie chceszmało jest ludziktórzy by byliby byli przyjaciółmibyli przyjaciółmi twejprzyjaciółmi twej osobywięcej jest przyjaciółjest przyjaciół twejprzyjaciół twej fortunyty też nieteż nie życznie życz przyjaciołomżycz przyjaciołom zaprzyjaciołom za wieleza wiele szczęściajeśli ich stracićich stracić niestracić nie chcesz

Jeśli chcesz mieć wrogów, bądź lepszy od swoich przyjaciół. Lecz jeśli chcesz mieć przyjaciół, pozwól, aby przyjaciele byli lepsi od ciebie. -Francois de la Rochefoucauld
jeśli-chcesz-mieć-wrogów-bądź-lepszy-od-swoich-przyjaciół-lecz-śli-chcesz-mieć-przyjaciół-pozwól-aby-przyjaciele-byli-lepsi-od-ciebie
Mało jest ludzi, którzy będąc w kłopocie o przedmiot do rozmowy, nie wydaliby najważniejszych tajemnic przyjaciół. -Friedrich Nietzsche
mało-jest-ludzi-którzy-będąc-w-kłopocie-o-przedmiot-do-rozmowy-nie-wydaliby-najważniejszych-tajemnic-przyjaciół
spi­jam-miłość-z ciebie-ągle-mi tak-ło-wciąż-niena­syco­ny-łaknę-więcej-kro­pel-twej-roz­koszy-dla-ukochanej-mp 
Szczęścia tak mało jest, jak sięgnę wzrokiem, że gdzie jest szczęścia nadzieja, jest już za wiele o szczęścia nadzieję. -Stanisław Wyspiański
szczęścia-tak-ło-jest-jak-ęgnę-wzrokiem-że-gdzie-jest-szczęścia-nadzieja-jest-już-za-wiele-o-szczęścia-nadzieję
Jeśli ktoś Cię skreślił, bo jes­teś dla niego zbyt mało war­tościowy- szczerze się do niego uśmie­chnij i życz mu szczęścia. -Majka08
jeśli-ktoś-cię-skreślił-bo jes­teś-dla-niego-zbyt-ło-war­tościowy-szczerze ę-do niego-uśmie­chnij-i życz-mu szczęścia