Mało jest zalet, których by Polacy nie mieli, i mało błędów, których udałoby im się uniknąć.


mało-jest-zalet-których-by-polacy-nie-mieli-i-ło-błędów-których-udałoby-im-ę-uniknąć
winston churchillmałojestzaletktórychbypolacyniemielimałobłędówudałobyimsięuniknąćmało jestjest zaletktórych byby polacypolacy nienie mielii małomało błędówktórych udałobyudałoby imim sięsię uniknąćmało jest zaletktórych by polacyby polacy niepolacy nie mielii mało błędówktórych udałoby imudałoby im sięim się uniknąćktórych by polacy nieby polacy nie mieliktórych udałoby im sięudałoby im się uniknąćktórych by polacy nie mieliktórych udałoby im się uniknąć

Jest niewiele cnót, których Polacy nie posiadają, i niewiele pomyłek, których udało im się uniknąć.Nie kończąca się liczba rzeczy, które ustawodawca nakazuje lub których zabrania, unieszczęśliwia ludy i bynajmniej nie czyni ich rozumniejszymi. Mało jest rzeczy dobrych, mało złych i niezliczona mnogość obojętnych.Jak mało wiemy o ludziach, których kocha­my i jak mało kocha­my tych, o których dużo wiemy.Niena­wiść rodzi się w tych, których życie zbyt mało dos­wiad­czało miłością.Kobiety są podobne do domów hiszpańskich, w których mnóstwo drzwi, a mało okien; łacniej dostać się do ich serca, aniżeli w nim czytać.