Mało kocha ten, kto może jeszcze wy­razić słowa­mi jak bar­dzo kocha.


mało-kocha-ten-kto-może-jeszcze-wy­razić-słowa­mi-jak bar­dzo-kocha
alighieri dantemałokochatenktomożejeszczewy­razićsłowa­mijak bar­dzokochamało kochakocha tenkto możemoże jeszczejeszcze wy­razićwy­razić słowa­misłowa­mi jak bar­dzojak bar­dzo kochamało kocha tenkto może jeszczemoże jeszcze wy­razićjeszcze wy­razić słowa­miwy­razić słowa­mi jak bar­dzosłowa­mi jak bar­dzo kochakto może jeszcze wy­razićmoże jeszcze wy­razić słowa­mijeszcze wy­razić słowa­mi jak bar­dzowy­razić słowa­mi jak bar­dzo kochakto może jeszcze wy­razić słowa­mimoże jeszcze wy­razić słowa­mi jak bar­dzojeszcze wy­razić słowa­mi jak bar­dzo kocha

Mało kocha ten, kto pot­ra­fi wy­razić słowa­mi jak bar­dzo kocha. -Alighieri Dante
mało-kocha-ten-kto-pot­ra­fi-wy­razić-słowa­mi-jak bar­dzo-kocha
Mało kocha ten, kto potrafi wyrazić słowami, jak bardzo kocha. -Dante Alighieri
mało-kocha-ten-kto-potrafi-wyrazić-słowami-jak-bardzo-kocha
Nie może kochać ludzi, kto kocha pieniądze, rozkosz i władzę. Ten kocha ludzi prawdziwie, kto kocha cnotę. -Epiktet z Hierapolis
nie-może-kochać-ludzi-kto-kocha-pieniądze-rozkosz-i-władzę-ten-kocha-ludzi-prawdziwie-kto-kocha-cnotę
Moi kocha­ni!, a kto po pierwsze lu­bi czy­tać bar­dzo długie wiersze? Bo ten, kto te wier­sze czy­ta pasjami- Te­mu życie prze­cieka między wierszami... -Niusza
moi-kocha­-a kto-po pierwsze-lu­bi-czy­ć-bar­dzo-długie-wiersze-bo-ten-kto-te wier­sze-czy­-pasjami-te­mu-życie-prze­cieka-między
Kwiaty są piękny­mi słowa­mi i hierog­li­fami na­tury, który­mi da­je nam ona poz­nać, jak bar­dzo nas kocha. -Johann Wolfgang Goethe
kwiaty-są piękny­mi-słowa­mi-i hierog­li­fami-na­tury-który­mi-da­-nam-ona-poz­nać-jak bar­dzo-nas-kocha