Mało kocha ten, kto potrafi wyrazić słowami, jak bardzo kocha.


mało-kocha-ten-kto-potrafi-wyrazić-słowami-jak-bardzo-kocha
dante alighierimałokochatenktopotrafiwyrazićsłowamijakbardzokochamało kochakocha tenkto potrafipotrafi wyrazićwyrazić słowamijak bardzobardzo kochamało kocha tenkto potrafi wyrazićpotrafi wyrazić słowamijak bardzo kochakto potrafi wyrazić słowami

Mało kocha ten, kto pot­ra­fi wy­razić słowa­mi jak bar­dzo kocha.Mało kocha ten, kto może jeszcze wy­razić słowa­mi jak bar­dzo kocha.Oto jak wygląda życie: dom, kobieta, której nie kocha się ani za bardzo ani za mało. A ona, jak ona kocha? Przypuszczam, że i zanadto i za mało, jak wszystkie kobiety.Nie może kochać ludzi, kto kocha pieniądze, rozkosz i władzę. Ten kocha ludzi prawdziwie, kto kocha cnotę.Ten, kto kocha sławę, widzi swoje własne szczęście w czynach bliźnich; ten, który kocha rozkosz - czuje ją we własnym doznaniu; ale ten, kto posiada inteligencję, zdobywa ją własnym działaniem.Ten, kto kocha, powinien dzielić los tego, kogo kocha.