Mało ludzi z miłości umiera, a tak wiele z niej żyje!


mało-ludzi-z-miłoś-umiera-a-tak-wiele-z-niej-żyje
józef ignacy kraszewskimałoludzimiłościumieratakwieleniejżyjemało ludziludzi zz miłościmiłości umieratak wielewiele zz niejniej żyjemało ludzi zludzi z miłościz miłości umieraa tak wieletak wiele zwiele z niejz niej żyjemało ludzi z miłościludzi z miłości umieraa tak wiele ztak wiele z niejwiele z niej żyjemało ludzi z miłości umieraa tak wiele z niejtak wiele z niej żyje

Mało ludzi z miłości umiera, a tak wiele z niej żyje! Mam tak wiele, a uczu­cie do niej pochłania wszystko. Mam tak wiele, a bez niej wszys­tko sta­je się niczym.Z literatury się nie żyje. Żyje się przy literaturze, poprzez literaturę, koło niej. Mnóstwo ludzi żyje z książki - ale sam jej twórca wyżyć z tego nie może.Bydląt wiele, ludzi mało.Mam tak wiele, a uczu­cie do niej pochłania wszys­tko; mam tak wiele, a bez niej wszys­tko sta­je się niczym.Uprzejmość tak mało kosztuje, a tak wiele można za nią kupić.