Mało wie­dzy od­da­la od Bo­ga. Dużo wie­dzy spro­wadza do Niego z powrotem.


mało-wie­dzy-od­da­-od bo­ga-dużo wie­dzy-spro­wadza-do niego-z powrotem
louis pasteurmałowie­dzyod­da­laod bo­gadużo wie­dzyspro­wadzado niegoz powrotemmało wie­dzywie­dzy od­da­laod­da­la od bo­gadużo wie­dzy spro­wadzaspro­wadza do niegodo niego z powrotemmało wie­dzy od­da­lawie­dzy od­da­la od bo­gadużo wie­dzy spro­wadza do niegospro­wadza do niego z powrotemmało wie­dzy od­da­la od bo­gadużo wie­dzy spro­wadza do niego z powrotem

Nauka nie świad­czy o inteligencji... Nauka ja­ko przys­wa­janie wie­dzy - po­siada­nie tej wie­dzy to mądrość, a in­te­ligen­cją jest umiejętność wy­korzys­ta­nia mądrości... -Papużka
nauka-nie świad­czy-o inteligencji-nauka-ja­ko-przys­wa­janie-wie­dzy- po­siada­nie-tej wie­dzy-to mądrość-a in­te­ligen­cją
Pew­nym swo­jej wie­dzy jest się tyl­ko wte­dy, kiedy się wie mało; ra­zem z wiedzą rosną wątpliwości. -Johann Wolfgang Goethe
pew­nym-swo­jej-wie­dzy-jest ę-tyl­ko-wte­dy-kiedy ę-wie-ło-ra­zem-z wiedzą-rosną-wątpliwoś
Kto zro­zumiał is­totę wie­dzy - ten zaw­sze wie co robić. -karaczan19
kto-zro­zumiał-is­totę-wie­dzy- ten-zaw­sze-wie-co robić
Wie­dzieć chciał książę, wszys­tko o wszystkim, Zmieścić to pragnął w swoim pojęciu. Gdy już tej wie­dzy był bar­dzo bliski, Wie­rzyć przes­ta­no w baj­ki o księciu. -Mundek
wie­dzieć-chciał-książę-wszys­tko-o wszystkim-zmieść-to pragnął-w swoim-pojęciu-gdy-już-tej wie­dzy-był-bar­dzo-bliski-wie­rzyć
Mało wiedzy oddala od Boga. Dużo wiedzy sprowadza do Niego z powrotem. -Ludwik Pasteur
mało-wiedzy-oddala-od-boga-dużo-wiedzy-sprowadza-do-niego-z-powrotem