Mały człowiek może mieć wielką duszę.


mały-człowiek-może-mieć-wielką-duszę
anonimmałyczłowiekmożemiećwielkąduszęmały człowiekczłowiek możemoże miećmieć wielkąwielką duszęmały człowiek możeczłowiek może miećmoże mieć wielkąmieć wielką duszęmały człowiek może miećczłowiek może mieć wielkąmoże mieć wielką duszęmały człowiek może mieć wielkączłowiek może mieć wielką duszę

Bardzo mały człowiek może rzucać bardzo duży cień. -Anonim
bardzo-ły-człowiek-może-rzucać-bardzo-ży-cień
Jeśli człowiek posiada dostatecznie okazały nos, to kierując się tylko nim może zostać wielką figurą. -Edgar Allan Poe
jeśli-człowiek-posiada-dostatecznie-okazały-nos-to-kierując-ę-tylko-nim-może-zostać-wielką-figurą
Naród może mieć jedną duszę, jedno serce, jedną pierś, którą nadstawia, ale biada, gdy ma tylko jeden mózg. -Stanisław Jerzy Lec
naród-może-mieć-jedną-duszę-jedno-serce-jedną-pierś-którą-nadstawia-ale-biada-gdy-tylko-jeden-mózg
Mały jest, ko­go wiel­ki los niszczy; ko­go niszczy mały los, ten może być wielki. -Fryderyk Chrystian Hebbel
mały-jest-ko­go-wiel­ki-los-niszczy-ko­go-niszczy-ły-los-ten-może-być-wielki
Bar­dzo mały człowiek może rzu­cać bar­dzo duży cień. -Wojciech Adamiecki
bar­dzo-ły-człowiek-może-rzu­cać-bar­dzo-ży-cień
Człowiek pozbawiony złych nawyków może mieć gorsze. -Mark Twain
człowiek-pozbawiony-złych-nawyków-może-mieć-gorsze