Mały człowiek może mieć wielką duszę.


mały-człowiek-może-mieć-wielką-duszę
anonimmałyczłowiekmożemiećwielkąduszęmały człowiekczłowiek możemoże miećmieć wielkąwielką duszęmały człowiek możeczłowiek może miećmoże mieć wielkąmieć wielką duszęmały człowiek może miećczłowiek może mieć wielkąmoże mieć wielką duszęmały człowiek może mieć wielkączłowiek może mieć wielką duszę

Bardzo mały człowiek może rzucać bardzo duży cień.Jeśli człowiek posiada dostatecznie okazały nos, to kierując się tylko nim może zostać wielką figurą.Naród może mieć jedną duszę, jedno serce, jedną pierś, którą nadstawia, ale biada, gdy ma tylko jeden mózg.Mały jest, ko­go wiel­ki los niszczy; ko­go niszczy mały los, ten może być wielki.Bar­dzo mały człowiek może rzu­cać bar­dzo duży cień.Człowiek pozbawiony złych nawyków może mieć gorsze.