Mały człowiek rośnie, gdy zrozumie małość. Wielki człowiek maleje, gdy zapatrzy się w swoją wielkość.


mały-człowiek-rośnie-gdy-zrozumie-łość-wielki-człowiek-maleje-gdy-zapatrzy-ę-w-swoją-wielkość
anonimmałyczłowiekrośniegdyzrozumiemałośćwielkimalejezapatrzysięswojąwielkośćmały człowiekczłowiek rośniegdy zrozumiezrozumie małośćwielki człowiekczłowiek malejegdy zapatrzyzapatrzy sięw swojąswoją wielkośćmały człowiek rośniegdy zrozumie małośćwielki człowiek malejegdy zapatrzy sięzapatrzy się wsię w swojąw swoją wielkośćgdy zapatrzy się wzapatrzy się w swojąsię w swoją wielkośćgdy zapatrzy się w swojązapatrzy się w swoją wielkość

Wielki człowiek pokazuje swoją wielkość przez sposób, w jaki traktuje maluczkich. -Thomas Carlyle
wielki-człowiek-pokazuje-swoją-wielkość-przez-sposób-w-jaki-traktuje-maluczkich
Wielki człowiek jest wielki nawet w dolinie. Mały jest mały nawet na szczycie góry. -Anonim
wielki-człowiek-jest-wielki-nawet-w-dolinie-mały-jest-ły-nawet-na-szczycie-góry
Drzewo najlepiej rośnie gdy stoi, człowiek gdy pracuje. -József Eotvos
drzewo-najlepiej-rośnie-gdy-stoi-człowiek-gdy-pracuje
Drzewo najlepiej rośnie, gdy spokojnie stoi; człowiek zaś, gdy pracuje. -József Eotvos
drzewo-najlepiej-rośnie-gdy-spokojnie-stoi-człowiek-zaś-gdy-pracuje