Mały jest, kogo wielki los niszczy; kogo niszczy mały los, ten może być wielki.


mały-jest-kogo-wielki-los-niszczy-kogo-niszczy-ły-los-ten-może-być-wielki
fryderyk chrystian hebbelmałyjestkogowielkilosniszczyniszczymałylostenmożebyćwielkimały jestkogo wielkiwielki loslos niszczykogo niszczyniszczy małymały losten możemoże byćbyć wielkikogo wielki loswielki los niszczykogo niszczy małyniszczy mały losten może byćmoże być wielkikogo wielki los niszczykogo niszczy mały losten może być wielki

Mały jest, ko­go wiel­ki los niszczy; ko­go niszczy mały los, ten może być wielki.Wielki człowiek jest wielki nawet w dolinie. Mały jest mały nawet na szczycie góry.Jeżeli za­kocha­li się w so­bie, nic o so­bie nie wiedząc?, to czym właści­wie jest miłość? Ja do ni­kogo nie czuję ura­zy, niena­wiść niszczy wszys­tko, niszczy nas samych! ''Płyniemy przez wiel­ki Ba­bilon ''....Mały człowiek rośnie, gdy zrozumie małość. Wielki człowiek maleje, gdy zapatrzy się w swoją wielkość.Człowiek staje się taki mały jak pożądanie, które nim zawładnęło, i taki wielki, jak jego aspiracje.Los