Ma własne zdanie na zawołanie.


ma-własne-zdanie-na-zawołanie
jan sztaudyngerwłasnezdanienazawołaniema własnewłasne zdaniezdanie nana zawołaniema własne zdaniewłasne zdanie nazdanie na zawołaniema własne zdanie nawłasne zdanie na zawołaniema własne zdanie na zawołanie

Echo: Ma własne zdanie na zawołanie.W wolnym kraju każdy może wyrażać własne zdanie i nikt nie musi tego słuchać.Opinia publiczna to zdanie ludzi, których normalnie nikt o zdanie nie pyta.Gdyby jakiś opiekuńczy bóg lub mądry mąż rozkazał człowiekowi wyrażać natychmiast w słowach to, co sobie tylko pomyśli o swojej osobie - nikt nie zniósłby tego przez jeden dzień; o tyle więcej szanujmy opinię cudzą o nas samych niż własne nasze zdanie.Ka­meleon: zmienia zda­nie, na zawołanie.jeszcze nie wiem czy zostać na stałe na odejście i zat­rzeć sche­mat miłości szyb­szej niż noc kiedy jesz mi z ręki ciężki­mi wyrazami na zawołanie