Macierzyństwo jest najsilniejszą bronią mężczyzny, która zawsze zmusi do niewoli kobietę.


macierzyństwo-jest-najsilniejszą-bronią-mężczyzny-która-zawsze-zmusi-do-niewoli-kobietę
maria meiedźwieckamacierzyństwojestnajsilniejsząbroniąmężczyznyktórazawszezmusidoniewolikobietęmacierzyństwo jestjest najsilniejsząnajsilniejszą broniąbronią mężczyznyktóra zawszezawsze zmusizmusi dodo niewoliniewoli kobietęmacierzyństwo jest najsilniejsząjest najsilniejszą broniąnajsilniejszą bronią mężczyznyktóra zawsze zmusizawsze zmusi dozmusi do niewolido niewoli kobietęmacierzyństwo jest najsilniejszą broniąjest najsilniejszą bronią mężczyznyktóra zawsze zmusi dozawsze zmusi do niewolizmusi do niewoli kobietęmacierzyństwo jest najsilniejszą bronią mężczyznyktóra zawsze zmusi do niewolizawsze zmusi do niewoli kobietę

Małżeństwo jest najsilniejszą bronią mężczyzny, która zawsze zmusi do niewoli kobietę.Na każdą kobietę, która robi z mężczyzny durnia, przypada kobieta, która z durnia zrobi mężczyznę.Bardzo niebezpiecznie jest spotkać kobietę, która nas całkowicie rozumie. Kończy się to zawsze małżeństwem.Miłość bez wzajemności jest zawsze najsilniejsza.Miłość bez wzajemności zawsze jest najsilniejsza.Największym marzeniem mężczyzny jest umieć utrzymać kobietę za jej własne pieniądze.