Mając tyle wiary ile mieści się w ziarnie gorczycy moża przenosić góry.


mając-tyle-wiary-ile-mieś-ę-w-ziarnie-gorczycy-moża-przenosić-góry
danielle stellmająctylewiaryilemieścisięziarniegorczycymożaprzenosićgórymając tyletyle wiarywiary ileile mieścimieści sięw ziarnieziarnie gorczycygorczycy możamoża przenosićprzenosić górymając tyle wiarytyle wiary ilewiary ile mieściile mieści sięmieści się wsię w ziarniew ziarnie gorczycyziarnie gorczycy możagorczycy moża przenosićmoża przenosić górymając tyle wiary iletyle wiary ile mieściwiary ile mieści sięile mieści się wmieści się w ziarniesię w ziarnie gorczycyw ziarnie gorczycy możaziarnie gorczycy moża przenosićgorczycy moża przenosić górymając tyle wiary ile mieścityle wiary ile mieści sięwiary ile mieści się wile mieści się w ziarniemieści się w ziarnie gorczycysię w ziarnie gorczycy możaw ziarnie gorczycy moża przenosićziarnie gorczycy moża przenosić góry

Tyle jest gatunków wiary, ile istnieje religii na ziemi.Kupić wszystkie charaktery za tyle, ile są doprawdy warte, a sprzedać za tyle, ile się same cenią - co za fortuna.Mężczyzna ma tyle lat, na ile się czuje, kobieta tyle, na ile wygląda.Weź tyle, ile potrzebujesz, daj tyle, ile możeszO ile się dusza wzruszy tyle Boga wzruszy; o ile dusza w Bogu, o tyle Bóg w duszy.Pamiętaj, że bogactwo polega nie na tym, żeby mieć tyle pieniędzy, ile się chce, tylko żeby mieć tyle pieniędzy, ile się potrzebuje.