Malarze psują swoje obrazy pozostawiając wykonanie ram rzemieślnikom.


malarze-psują-swoje-obrazy-pozostawiając-wykonanie-ram-rzemieślnikom
irina griekowamalarzepsująswojeobrazypozostawiającwykonanieramrzemieślnikommalarze psująpsują swojeswoje obrazyobrazy pozostawiającpozostawiając wykonaniewykonanie ramram rzemieślnikommalarze psują swojepsują swoje obrazyswoje obrazy pozostawiającobrazy pozostawiając wykonaniepozostawiając wykonanie ramwykonanie ram rzemieślnikommalarze psują swoje obrazypsują swoje obrazy pozostawiającswoje obrazy pozostawiając wykonanieobrazy pozostawiając wykonanie rampozostawiając wykonanie ram rzemieślnikommalarze psują swoje obrazy pozostawiającpsują swoje obrazy pozostawiając wykonanieswoje obrazy pozostawiając wykonanie ramobrazy pozostawiając wykonanie ram rzemieślnikom

Ich wzrok ogląda jakieś obrazy - i to jest właśnie sen: mają obrazy, ale nie mają siebie. Miliony ludzi, którzy śpią w każdej chwili czasu.- Czy to praw­da, że kiedy ko­bieta kar­mi pier­sią to jej się psują zęby? - Tak, to prawda. - A jeśli ko­bieta nie kar­mi piersią? - To też jej się psują.Serce, jak firmament, ma swoje meteory, swoje komety, swoje błyskawice.Wszyscy mają prawo się zmieniać, nawet malarze.Gdy maluję - szemrze ocean. Inni malarze pluskają się w wodzie fryzjerskiej.Kobiety inspirują nas do tworzenia arcydzieł i zawsze uniemożliwiają nam ich wykonanie.