Malowidło i rzecz nigdy nie są tym samym.


malowidło-i-rzecz-nigdy-nie-są-tym-samym
pablo picassomalowidłorzecznigdynietymsamymmalowidło ii rzeczrzecz nigdynigdy nienie sąsą tymtym samymmalowidło i rzeczi rzecz nigdyrzecz nigdy nienigdy nie sąnie są tymsą tym samymmalowidło i rzecz nigdyi rzecz nigdy nierzecz nigdy nie sąnigdy nie są tymnie są tym samymmalowidło i rzecz nigdy niei rzecz nigdy nie sąrzecz nigdy nie są tymnigdy nie są tym samym

Cel zamierzony a cel osiągnięty nigdy nie jest tym samym.Cel zamierzony, a cel osiągnięty nigdy nie jest tym samym.Honor i zysk nie sypiają w tym samym łożu.Im więcej energii zużywam, tym większe istnieje na nią zapotrzebowanie i tym samym mam jej więcej.Jesteśmy sobie nieznani, my poznający, my sobie samym: i nie bez powodu. Nigdy siebie nie szukaliśmy - jakże wiec mięlibyśmy kiedyś znaleźć.Rzecz nie w tym, aby poznawać swój los, ale w tym, aby samemu go stwarzać.