Mam chyba ogromny mózg: czasem podjęcie decyzji zajmuje mi cały tydzień.


mam-chyba-ogromny-mózg-czasem-podjęcie-decyzji-zajmuje-mi-cały-tydzień
mark twainmamchybaogromnymózgczasempodjęciedecyzjizajmujemicałytydzieńmam chybachyba ogromnyogromny mózgczasem podjęciepodjęcie decyzjidecyzji zajmujezajmuje mimi całycały tydzieńmam chyba ogromnychyba ogromny mózgczasem podjęcie decyzjipodjęcie decyzji zajmujedecyzji zajmuje mizajmuje mi całymi cały tydzieńmam chyba ogromny mózgczasem podjęcie decyzji zajmujepodjęcie decyzji zajmuje midecyzji zajmuje mi całyzajmuje mi cały tydzieńczasem podjęcie decyzji zajmuje mipodjęcie decyzji zajmuje mi całydecyzji zajmuje mi cały tydzień

Trzeba ludziom zostawić wolność decyzji, nawet jeśli chcą decyzji szalonych albo tragicznych.- Ile trwa nadzieja? - Nie wiem. Może dzień, dwa, tydzień, miesiąc, a może i cały rok. - A co z wiecznością? Istnieje prawdopodobnie jeden tylko sposób, aby zapobiec przedwczesnemu rozgłaszaniu naszych decyzji, a mianowicie: nie podejmować żadnych decyzji.Wkońcu ją zna­lazł. Sie­działa sa­ma na po­moście, nie płakała ale on wie­dział że jest smutna. -Co się stało? Od kiedy wróciłaś cały czas jes­teś smut­na. Ciągle tyl­ko czy­tasz, nie roz­ma­wiasz, nie śmiejesz się. -Nie, to nic mam po pros­tu zły dzień, no dob­ra tydzień - miesiac, rok, zy­cie; po­mys­lała- Jut­ro bedzie le­piej- jed­nak doświad­cze­nie mówiło że bedzie co­raz gorzej.Róźni­ca między wielbłądem i człowiekiem - wielbłąd może pra­cować przez tydzień nie pijąc; człowiek może przez tydzień pić nie pracując.Oto ja Duch Twój We mnie mie­szka pełen Zbój Ja - kto? Po sam chuj Pełen wo­dy Zdrój Ukochaw­szy mózg mój Jes­tem CZłeku cały Twój