Mam dziewiętnaście lat i niepotrzebna mi osobowość, ponieważ mam charakter.


mam-dziewiętnaście-lat-i-niepotrzebna-mi-osobowość-ponieważ-mam-charakter
dorota masłowskamamdziewiętnaścielatniepotrzebnamiosobowośćponieważmamcharaktermam dziewiętnaściedziewiętnaście latlat ii niepotrzebnaniepotrzebna mimi osobowośćponieważ mammam charaktermam dziewiętnaście latdziewiętnaście lat ilat i niepotrzebnai niepotrzebna miniepotrzebna mi osobowośćponieważ mam charaktermam dziewiętnaście lat idziewiętnaście lat i niepotrzebnalat i niepotrzebna mii niepotrzebna mi osobowośćmam dziewiętnaście lat i niepotrzebnadziewiętnaście lat i niepotrzebna milat i niepotrzebna mi osobowość

choć wszyscy ro­bimy błędy dziś trzeba umieć wybaczyć szczęście mam w was ra­dość mam zam­knij oczy ten po­tok to szczęście mam was ra­dość mam  -dooorotis
choć-wszyscy-ro­bimy-błędy-dziś-trzeba-umieć-wybaczyć-szczęście-mam-w-was-ra­dość-mam-zam­knij-oczy-ten-po­tok-to-szczęście-mam-was
Nie mam ta­len­tu do śpiewania Nie mam ta­len­tu do tworzenia Nie mam ta­len­tu do pisania Ale mam ta­lent do ... (niech każdy do­kończy według włas­ne­go uz­na­nia) :D  -Szary Człowiek
nie-mam-­len­-do śpiewania-nie-mam-­len­-do tworzenia-nie-mam-­len­-do pisania-ale-mam-­lent-do -niech każdy-do­kończy-według
nie-mam-pojęcia-co to fa­cebooknie-mam-tam-kon­ale-oka­zuję-ęże-mamta­kie-czasy