Mam nadzieję, że ktoś kiedyś przerobi sukces na sztukę.


mam-nadzieję-że-ktoś-kiedyś-przerobi-sukces-na-sztukę
gertruda steinmamnadziejężektośkiedyśprzerobisukcesnasztukęmam nadziejęże ktośktoś kiedyśkiedyś przerobiprzerobi sukcessukces nana sztukęże ktoś kiedyśktoś kiedyś przerobikiedyś przerobi sukcesprzerobi sukces nasukces na sztukęże ktoś kiedyś przerobiktoś kiedyś przerobi sukceskiedyś przerobi sukces naprzerobi sukces na sztukęże ktoś kiedyś przerobi sukcesktoś kiedyś przerobi sukces nakiedyś przerobi sukces na sztukę

Mam nadzieję, że gdy w moim życiu znów po­jawi się ktoś ważny, nie od­sunę się od niego tyl­ko dla­tego, że będę się bała zet­rzeć z dłoni wspom­nienie two­jego dotyku.Żal mi, że Kaczyński umarł... gdy­by nie umarł nig­dy nie byłby ta­ki ważny jak te­raz, 5 lat po śmierci. Ale mam nadzieje, że pa­mięć po nich um­rze... ile można żyć szopką... Trwam, Kaczyńskim... Pu­tinem, Pi­Sem, Smo­leńskiem... Tyl­ko sta­re ba­by oglądają te­leno­wele ty­pu Mo­da na Sukces... PS. I nie praw­da, że każdy ma ich (96-ściu) za wspa­niałych ludzi.Jestem wrogiem baletu, który uważam za fałszywą i niedorzeczną sztukę - właściwie już nie sztukę.Filmy mówione? Możecie napisać, że ich nie cierpię. One zniweczą najstarszą sztukę świata, sztukę pantomimy. One unicestwią wielkie piękno milczenia.Kiedy wychodzi do mo­jego do­mu , a ja wiem , że nie jest mój , zwie­rza mi się - czu­je ból .Kiedy go opuszcza - czu­je pus­tkę , ale gdy go nie widzę - czu­je i ból i pus­tkę ... - Mam nadzieje , że kiedyś mi przejdzie Dopóki od­dycham, mam nadzieję. Dum spi­ro, spero.