Mam ochotę po­pełnić sa­mobójstwo, ale to nic nie da – mam zbyt wiele problemów.


mam-ochotę-po­pełć-­mobójstwo-ale-to nic-nie da  mam-zbyt-wiele-problemów
woody allenmamochotępo­pełnićsa­mobójstwoaleto nicnie da – mamzbytwieleproblemówmam ochotęochotę po­pełnićpo­pełnić sa­mobójstwoale to nicto nic nie da – mamnie da – mam zbytzbyt wielewiele problemówmam ochotę po­pełnićochotę po­pełnić sa­mobójstwoale to nic nie da – mamto nic nie da – mam zbytnie da – mam zbyt wielezbyt wiele problemówmam ochotę po­pełnić sa­mobójstwoale to nic nie da – mam zbytto nic nie da – mam zbyt wielenie da – mam zbyt wiele problemówale to nic nie da – mam zbyt wieleto nic nie da – mam zbyt wiele problemów

Zbyt bólu za­dałam, zbyt wiele bólu za­dano mi, po­zos­tał nies­mak i blizny... Nie umiem się od te­go uwol­nić, od­ciąć, mam wyrzu­ty su­mienia, zżera mnie to od środka.... -AgniM
zbyt-bólu-za­dałam-zbyt-wiele-bólu-za­dano-mi-po­zos­ł-nies­mak-i blizny-nie-umiem ę-od te­go-uwol­ć-od­ąć-mam-wyrzu­ty
Nie mam ta­len­tu do śpiewania Nie mam ta­len­tu do tworzenia Nie mam ta­len­tu do pisania Ale mam ta­lent do ... (niech każdy do­kończy według włas­ne­go uz­na­nia) :D  -Szary Człowiek
nie-mam-­len­-do śpiewania-nie-mam-­len­-do tworzenia-nie-mam-­len­-do pisania-ale-mam-­lent-do -niech każdy-do­kończy-według
nie-mam-pojęcia-co to fa­cebooknie-mam-tam-kon­ale-oka­zuję-ęże-mamta­kie-czasy
Mam tak wiele, a uczu­cie do niej pochłania wszystko. Mam tak wiele, a bez niej wszys­tko sta­je się niczym. -Johann Wolfgang Goethe
mam-tak-wiele-a uczu­cie-do niej-pochłania-wszystko-mam-tak-wiele-a bez-niej-wszys­tko-sta­ ę-niczym
Usiłuję pięknie wy­powie­dzieć to, co mam do po­wie­dze­nia, zwłaszcza wte­dy, gdy nie mam nic do powiedzenia. -Tadeusz Kotarbiński
usiłuję-pięknie-wy­powie­dzieć-to-co mam-do po­wie­dze­nia-zwłaszcza-wte­dy-gdy-nie mam-nic-do powiedzenia