Mam ochotę wy­lać z siebie słowa, o których na­wet nie myślę.


mam-ochotę-wy­ć-z siebie-słowa-o których-na­wet-nie myślę
kszyszuniamamochotęwy­laćz siebiesłowao którychna­wetnie myślęmam ochotęochotę wy­laćwy­lać z siebiez siebie słowao których na­wetna­wet nie myślęmam ochotę wy­laćochotę wy­lać z siebiewy­lać z siebie słowao których na­wet nie myślęmam ochotę wy­lać z siebieochotę wy­lać z siebie słowamam ochotę wy­lać z siebie słowa

dałam Ci całą siebie na­wet so­bie z siebie nie zos­ta­wiłam nic a teraz te­raz to już na­wet siebie nie mam... -Schmerz
dałam-ci całą-siebie-na­wet-so­bie-z siebie-nie zos­­wiłam-nic-a-teraz-te­raz-to już-na­wet-siebie-nie mam
Mam ochotę po­pełnić sa­mobójstwo, ale to nic nie da – mam zbyt wiele problemów. -Woody Allen
mam-ochotę-po­pełć-­mobójstwo-ale-to nic-nie da  mam-zbyt-wiele-problemów