Mam ser­ce wy­pełnione tobą po brzegi.


mam-ser­-wy­pełnione-tobą-po brzegi
katarzyna grocholamamser­cewy­pełnionetobąpo brzegimam ser­ceser­ce wy­pełnionewy­pełnione tobątobą po brzegimam ser­ce wy­pełnioneser­ce wy­pełnione tobąwy­pełnione tobą po brzegimam ser­ce wy­pełnione tobąser­ce wy­pełnione tobą po brzegimam ser­ce wy­pełnione tobą po brzegi

pachnę tobą szor­stki za­pach dłoni wto­pił się w moją skórę mam dwie pa­ry ramion i sil­ne uda two­je ser­ce bi­je w moim brzuchu mówisz że jes­tem jak wino pij do krop­li ostatniej...   -onejka
pachnę-tobą-szor­stki-za­pach-dłoni-wto­pił ę-w moją-skórę-mam-dwie-pa­ry-ramion-i-sil­ne-uda-two­-ser­-bi­-w moim-brzuchu-mówisz
Nies­pełnione obiet­ni­ce w ser­cu po­zos­ta­wiają pewną gra­nicę . -Chemicals
nies­pełnione-obiet­­-w ser­cu-po­zos­­wiają-pewną-gra­nicę
Ser­ca prze­pełnione miłością nig­dy da­leko od siebie nie odejdą. -Ellen White
ser­ca-prze­pełnione-miłośą-nig­dy-da­leko-od siebie-nie odejdą