Mam szacunek dla żarłoków, zarówno łakomczuchów brzucha jak i strawy intelektualnej. Żarłocy to ludzie chłonni, otwarci, żarliwi. A bez żarliwości nie ma ani sztuki, ani życia.


mam-szacunek-dla-żarłoków-zarówno-łakomczuchów-brzucha-jak-i-strawy-intelektualnej-Żarłocy-to-ludzie-chłonni-otwarci-żarliwi-a-bez
anna kamieńskamamszacunekdlażarłokówzarównołakomczuchówbrzuchajakstrawyintelektualnejarłocytoludziechłonniotwarciżarliwibezżarliwościnieanisztukiżyciamam szacunekszacunek dladla żarłokówzarówno łakomczuchówłakomczuchów brzuchabrzucha jakjak ii strawystrawy intelektualnejludzie chłonnibez żarliwościżarliwości nienie mama aniani sztukiani życiamam szacunek dlaszacunek dla żarłokówzarówno łakomczuchów brzuchałakomczuchów brzucha jakbrzucha jak ijak i strawyi strawy intelektualnejŻarłocy to ludziea bez żarliwościbez żarliwości nieżarliwości nie manie ma anima ani sztuki

Ani ambicja, ani sztuka, ani podróże, ani bogactwo - uśmiech jest niezbędny do życia. Taki uśmiech, który z sytego serca płynie. -Maria Kuncewicz
ani-ambicja-ani-sztuka-ani-podróże-ani-bogactwo-uśmiech-jest-niezbędny-do-życia-taki-uśmiech-który-z-sytego-serca-płynie
Ludzie nie pot­ra­fią bez lęku ani kochać, ani nienawidzić. -Marta Fox
ludzie-nie pot­ra­fią-bez-lęku-ani-kochać-ani-nienawidzić
Z życia najlepiej odchodzić jak z uczty: ani spragniony, ani pijany. -Arystoteles
z-życia-najlepiej-odchodzić-jak-z-uczty-ani-spragniony-ani-pijany
Z życia naj­le­piej od­chodzić jak z uczty: ani sprag­niony, ani pijany. -Arystoteles
z życia-naj­­piej-od­chodzić-jak z uczty-ani-sprag­niony-ani-pijany
Prawdę swą należy mówić głośno, nie schlebiając ani rzeczom, ani wypadkom, ani stosunkom, ani ideom. -Stefan Żeromski
prawdę-swą-należy-mówić-głośno-nie-schlebiając-ani-rzeczom-ani-wypadkom-ani-stosunkom-ani-ideom