Mam to szczęście, że jestem nieszczęśliwy: tak niekiedy może powiedzieć zarówno naród, jak pojedynczy człowiek.


mam-to-szczęście-że-jestem-nieszczęśliwy-tak-niekiedy-może-powiedzieć-zarówno-naród-jak-pojedynczy-człowiek
jean paulmamtoszczęścieżejestemnieszczęśliwytakniekiedymożepowiedziećzarównonaródjakpojedynczyczłowiekże jestemjestem nieszczęśliwytak niekiedyniekiedy możemoże powiedziećpowiedzieć zarównozarówno naródjak pojedynczypojedynczy człowiekmam to szczęścieże jestem nieszczęśliwytak niekiedy możeniekiedy może powiedziećmoże powiedzieć zarównopowiedzieć zarówno naródjak pojedynczy człowiektak niekiedy może powiedziećniekiedy może powiedzieć zarównomoże powiedzieć zarówno naródtak niekiedy może powiedzieć zarównoniekiedy może powiedzieć zarówno naród

Jestem pewien, że byłem tutaj, tak jak jestem teraz, tysiące razy przedtem, i mam nadzieję, że wrócę tysiące razy.Żaden człowiek prawy nie może być nieszczęśliwy.choć wszyscy ro­bimy błędy dziś trzeba umieć wybaczyć szczęście mam w was ra­dość mam zam­knij oczy ten po­tok to szczęście mam was ra­dość mam Wiem, że jestem ładna, ale mam za krótkie nogi, za duże stopy i dłonie oraz za szerokie biodra. Mam też dużo podbródków i w ogóle jestem za gruba.Człowiek to takie Zwierzę, które ma tak ogromne możliwości rozwoju, że nigdy nie może o sobie powiedzieć, że jest za mądry, za dobry lub za doskonały.Człowiek jest mniej nieszczęśliwy, gdy nie jest nieszczęśliwy sam.