Mam to szczęście, że jestem nieszczęśliwy: tak niekiedy może powiedzieć zarówno naród, jak pojedynczy człowiek.


mam-to-szczęście-że-jestem-nieszczęśliwy-tak-niekiedy-może-powiedzieć-zarówno-naród-jak-pojedynczy-człowiek
jean paulmamtoszczęścieżejestemnieszczęśliwytakniekiedymożepowiedziećzarównonaródjakpojedynczyczłowiekże jestemjestem nieszczęśliwytak niekiedyniekiedy możemoże powiedziećpowiedzieć zarównozarówno naródjak pojedynczypojedynczy człowiekmam to szczęścieże jestem nieszczęśliwytak niekiedy możeniekiedy może powiedziećmoże powiedzieć zarównopowiedzieć zarówno naródjak pojedynczy człowiektak niekiedy może powiedziećniekiedy może powiedzieć zarównomoże powiedzieć zarówno naródtak niekiedy może powiedzieć zarównoniekiedy może powiedzieć zarówno naród

Jestem pewien, że byłem tutaj, tak jak jestem teraz, tysiące razy przedtem, i mam nadzieję, że wrócę tysiące razy. -Johann Wolfgang Goethe
jestem-pewien-że-byłem-tutaj-tak-jak-jestem-teraz-tysią-razy-przedtem-i-mam-nadzieję-że-wrócę-tysią-razy
Żaden człowiek prawy nie może być nieszczęśliwy. -Cyceron
Żaden-człowiek-prawy-nie-może-być-nieszczęśliwy
choć wszyscy ro­bimy błędy dziś trzeba umieć wybaczyć szczęście mam w was ra­dość mam zam­knij oczy ten po­tok to szczęście mam was ra­dość mam  -dooorotis
choć-wszyscy-ro­bimy-błędy-dziś-trzeba-umieć-wybaczyć-szczęście-mam-w-was-ra­dość-mam-zam­knij-oczy-ten-po­tok-to-szczęście-mam-was
Wiem, że jestem ładna, ale mam za krótkie nogi, za duże stopy i dłonie oraz za szerokie biodra. Mam też dużo podbródków i w ogóle jestem za gruba. -Elizabeth Taylor
wiem-że-jestem-ładna-ale-mam-za-krótkie-nogi-za-że-stopy-i-dłonie-oraz-za-szerokie-biodra-mam-też-żo-podbródków-i-w-ogó-jestem-za-gruba
Człowiek to takie Zwierzę, które ma tak ogromne możliwości rozwoju, że nigdy nie może o sobie powiedzieć, że jest za mądry, za dobry lub za doskonały. -Urszula Ruszkowska
człowiek-to-takie-zwierzę-które-tak-ogromne-możliwoś-rozwoju-że-nigdy-nie-może-o-sobie-powiedzieć-że-jest-za-mądry-za-dobry-lub-za
Człowiek jest mniej nieszczęśliwy, gdy nie jest nieszczęśliwy sam. -Honore de Balzac
człowiek-jest-mniej-nieszczęśliwy-gdy-nie-jest-nieszczęśliwy-sam